WCF KnownType Attribute

7 Kas

Aşağıda ki gibi bi class yapısında wcf Service Interface’nin de sadece person nesnesini belirttiğinizde, istemci tarafında student ve teacher nesnelerini göremeyeceksiniz. Bunun çözümü ise KnownType attribute ile yapılabilir.

Çözümü için farklı yöntemleri bulunmaktadır. Ben 2 farklı çözümünü belirtieceğim. Abstract … Read More »