Kategori: Linux

Ubuntu’da Git-Github Kullanımı

Öncelikle:

 • Git: Versiyon kontrol sistemi
 • GitHub: Git versiyon kontrol sistemleri için uzak bir depo(repository)dur. Yani git ile kodlarınızı saklandığı buluttur.

Linux’e Git Kurulumu

sudo apt-get install git

SSH Key Oluşturma / Tanımlanması:

cd ~/.ssh
ssh-keygen -t rsa -C "mail@adresiniz.com"

SSH Key GitHub Hesabına Ekleme:

Öncelikle home dizinimize oluşturduğumuz .ssh klasörüne gelin. (Gizli dosya olduğundan Ctrl+H görüntüleyebilirsiniz) .ssh klasöründeki “id_rsa.pub” belgesini açın ve içindekini metni kopyalayın.
Github hesabınızda “account settings” ->  “SSH and GPG Keys” -> “Add SSH key” butonuna tıklayıp kopyaladığımız ssh keyi key alanına yapıştırın. (Title ssh keyi sizin tanımlayabileceğiniz birşey yazabilirsiniz)

SSH Key doğruluğunu test etme

ssh -T git@github.com

komut çalıştırıldığında “Hi githubkullanıcıadı! You’ve successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access” yazısını gördüyseniz her şey yolunda demektedir.

Repository ile ilgili İşlemler

Başarılı kurulum ve gitHub üzerinde Repository oluşturduktan sonra yapılacak işlemlerden bazıları aşağıda ki gibidir. (repository oluşturduğunuzda ki quick setup işinize yarayacaktır) İşlemlere yeni projenizi ekleyeceğiz dizinden yeni bir terminal açarak başlayınız.

git init //boi git dosyası oluşturur
git add /var/www/html/proje //göndereceğiniz dosya veya dizin
git commit -m "ilk Commit"
git remote add origin http://github.com/xxxx/xxx.git
git push -u orign master //master branch dosyaları ekler

 

Kaynaklar:

 • www.github.com
 • www.volkanozkaragoz.com/git-github-nedir-nasil-kullanilir/

 

Ubuntu’da Apache, Mysql ve PHP 5 Kurulumu

İlk programlamayı öğrendiğim dil olan php dilini uzun süre ara vermiştim. Yeniden başlamak için sanal bilgisayarımda ubuntu kurulumunu yaptım. Ayrıca editor olarakta visual studio code kurulumunu yaptım. Php kurulumunu aşağıda ki gibi gerçekleştirdim.

Ortak Komutlar

--Ubuntu için güncellemeleri alır
sudo apt-get update

--Apache restrat
sudo systemctl restart apache2

 

Apache Kurulumu

sudo apt-get install apache2

http://localhost gittiğinizde “Apache2 Ubuntu Default Page” açıldığını görülecektir.

 

Mysql Kurulumu

sudo apt-get install mysql-server
--Varsayılan ayarları düzenleme için 
sudo mysql_secure_installation
--mysql root şifresini girerek kontrol edebilirsiniz.
mysql -u root -p

PHP Kurulumu

sudo apt-get install php libapache2-mod-php php-mcrypt php-mysql

--nano editörü açarak index.php en başa yazabilirsiniz. Değişiklik yapıldığında apache'yi yeniden başlatmalasınız
sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf

kontrolü için phpinfo bilgilerini sayfaya yazacak işlemi gerçekleştirelim.

sudo nano /var/www/html/info.php

<?php
 phpinfo();
?>

--PHP Versiyonlari göstermesi başarılı kurulumu gösterir
http://localhost/info.php

Yaptığımız php geliştirmeleri /var/www/html dizinine kopyalandığında çalıştırabilirsiniz.

 

PHP-Cli Kurulumu

sudo apt-get install php-cli

 

phpMyAdmin Kurulumu

mysql veritabanımızı arayüz ile işlemleri gerçekleştirmek için kurulabilir.

sudo apt-get install phpmyadmin

--http://localhost/phpmyadmin yazıldığında çıkması için 
sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

açılan editorde en aşağıya yazıp apache'yi restart edin
Include /etc/phpmyadmin/apache.conf

http://localhost/phpmyadmin -> username:root

Ubuntu’da .Net Core Kurulumu

Merhaba;

Windows 10 pro bilgisayarıma virtualBox üzerinden ubuntu 64 bit versiyonunu kurdum. Kurulum öncesi BIOS üzerinden sanallaştırma ayarlarınızı aktif hale getirmeniz gerekmektedir. Ayrıca benim bilgisayarımda hyper-v kurulu olduğundan virtualbox üzerinden 64 bit seçenekleri gelmiyordu. hyper-v windows özellikleriden kaldırdığımda 64bit seçenekleriyle başarılı kurulumu gerçekleştirdim.

Ubuntu’da SSH Kurulum:

 • Terminalden: sudo apt-get install openshh-server

 • VBDen network ayarlarını: Adapter1->Attached to: Bridged Adapter; Promiscuous Mode: Allow All
 • Sanal makine DHCP üzerinden ip alacaktır.
 • Windows üzerinden putty den bağlantı sağlanır

Ubuntu .NET SDK Kurulumu:

 • https://www.microsoft.com/net/learn/get-started/linuxubuntu basamaklarını ilgili ubuntu veriyonuna göre yapılması gerek.
 • Benim 17.10 x64 versiyonu için yaptıklarım, 1 kereye mahsus yapılacak işlemler.
  Register the trusted Microsoft signature key:
  
  ~$ curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | gpg --dearmor > microsoft.gpg
  ~$ sudo mv microsoft.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/microsoft.gpg
  
  Register the Microsoft Product feed:
  
  ~$ sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/microsoft-ubuntu-artful-prod artful main" > /etc/apt/sources.list.d/dotnetdev.list'
 • .net sdk kurulumu
  ~$ sudo apt-get update
  ~$ sudo apt-get install dotnet-sdk-2.0.2
 • Başarılı kurulum sonrası “dotnet” komutu ile versiyon ve sürüm bilgilerini aşağıda ki komutlarla görebilirsiniz.
  ~$ dotnet --version
  ~$ dotnet --info

Ubuntu Üzerinde ilk Uygulamanın Geliştirilmesi:

 • Tüm uygulamalarımı “uygumalarim” klasörü altında toplamayı düşündüğüm için yeni klasör oluşturdum ve ilkProjem isimli console projesi oluşturdum.
  ~$ mkdir uygulamalarim
  ~$ cd uygulamalarim
  ~$ dotnet new console -o IlkProjem
  
 • Projemizin dizini listelediğimiz de .csproj ve program.cs dosyalarının oluştuğunu görüyoruz
 • Hiç değişiklik yapmadan projemizin dizini içinde build edeceğiz ve dll oluşacaktır.
  ~$ dotnet build

 • Projemizi çalıştırıyoruz. Sorunsuz ise “HelloWorld” yazsını görmemizi bekliyorum
  ~$ dotnet run

İlk Uygulamanın geliştirilmesi:

 • Dizin üzerinden nano text editorüyle “Hello World!” yazımızı değiştirip, derleyeceğiz.
 • ~$ sudo nano Program.cs
 • Açılan editorden yön tuşlarıyla ilgil yazımızı değiştirip, ctrl+x diyip, kayıt edip çıkıyoruz. Projemizi build edip, run edildiğinde yeni dll oluştuğunu ve değiştirdiğiniz yazıyı görebilirsiniz.
 • Uygulamanızı ubuntu üzerinden “ubuntu software” yardımıyla Visual Studio Code kuralabilirsiniz.

Kaynaklar:

 • https://www.microsoft.com/net/learn/get-started/linuxubuntu
 • https://code.visualstudio.com/docs/setup/linux
 • http://buraksenyurt.com/post/ubuntu-da-ilk-net-core-adimlarim