Ms Sql database ve tablo boyut bilgileri

--Tüm db lerin bellekteki sayfa sayılarının verir
SELECT database_id,DB_NAME(database_id),COUNT(*) "Bellekteki Sayfa Sayisi",
(COUNT(*)*8)/1024 AS "Bellekteki Sayfa Boyutu KB"
FROM sys.dm_os_buffer_descriptors
GROUP BY database_id

--Tablonun satır sayısı ve ne kadar yer tutuğu bilgisini verir
sp_spaceused ProductMovement

--databaseleri gösterir
select * from sys.databases

--Database dosyalarını gösterir
SELECT * FROM sys.database_files

--Database bilgilerini verir
sp_helpdb DATABASE_ISMI

--Sunucu üzerinde bağlantıları ve processlerini görmek için
sp_who2

--Tablonun object IDsini verir
SELECT OBJECT_ID('Brand')
-- ObjectID nin adını verir
SELECT OBJECT_NAME('2098106515')

--Tablosunun page'leri gösterir
DBCC IND(0,'Brand',1)

--Tablonun indexlerini gösterir
SELECT * FROM sys.indexes WHERE object_id=OBJECT_ID('Brand')

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir