Raspberry Pi Zamanlanmış Görev

sudo crontab -e
0 23 * * * <path_to_your_script>/uygulama.ph
her gün saat 00 da ugulama çalışacak
1.M   2.H     3.D     4.M     5.W
1. M = minute  (0 - 59)2. S = hour (0 - 23)3. D = day     (1 - 31)4. M = month   (1 - 12)5. W=weekday (0 - 7) (Sonntag is represented by 0 and 7)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir