Sql Server fragmentation

--Tablo indexlerinin dağılma oranı
--avg_fragmentation_in_percent alanı %5 ile %30 ise index reorganize edilir
--avg_fragmentation_in_percent alanı %30dan büyük ise index rebuild edilir
--Nasıl yapılır: tablo -> Indexes -> sağ tuş rebuild veye reorganize edilir
SELECT OBJECT_NAME(ps.OBJECT_ID),i.name, ps.index_id,index_type_desc,index_level,
avg_fragmentation_in_percent,avg_page_space_used_in_percent,page_count
FROM sys.dm_db_index_physical_stats
(DB_ID(N'TABLE_NAME'), NULL, NULL, NULL , 'SAMPLED') AS PS
INNER JOIN sys.indexes i on i.object_id = ps.object_id and i.index_id = ps.index_id
ORDER BY avg_fragmentation_in_percent DESC

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir