Etiket: github

GitHub Paketlerini kullanarak özel npm paketleri yayınlama

Bu makalemde firmanıza/kendinize özel npm paketlerinizi yayınlamak için GitHub Paketlerini nasıl kullanacağınıza değineceğim. Bu işlem ile geliştirdiğiniz paketleri diğer uygulamalarınızda da kullanacaksınız. Asıl amacım her projem için geliştirdiğim react componentlerimi farklı uygulamalarımda da kopyalama yapmak yerine oluşturduğum npm paketinden çekmek olacak.

Öncelikle github üzerinde ki işlemlerimizi yapacağız.

“Generate Token” butonuna bastıktan sonra bir kod üretecek. Bu kodu not ediniz. Ayrıca ileride git action kullanarak publish etmek için ilgili kodu repostory içinde secret içine ekleyebilirsiniz.

Bu işlemleri yaptıktan sonra yeni açtığımız repositoryinizi clone yaptığınız dizinde package.json dosyasını oluşturacağız. Bunun için ilgili dizinde aşağı da ki komutu çalıştırın.

npm init

Oluştururken name alanını aşağıda ki formata dikkat ederek oluşturun

"name": "@your_username/your_project_name"

Oluşan dosyasına aşağıda ki satırları kendi bilgileriniz ile ekleyin.

"publishConfig": {
"registry": "https://npm.pkg.github.com/your_username"
},
"repository": {
"type": "git",
"url": "ssh://git@github.com:your_username/your_project_name.git",
"directory": "@your_username/your_project_name"
}

Oluşan dosya index.js dosyası oluşturup, console.log(“bir şeyler”); ekleyin.

Oluşturduğumuz Paketlere Erişim

Oluşturduğumuz paketi yine npm komutları ile kullanacağımız için oluşturduğumuz npm paketi bilgilerini bilgisayarımıza tanımlamalıyız. Bu tanımlamayı .nmprc dosyası ile yapıyoruz. Oluşturacağınız dosyanın path görmek için CMDde aşağıda ki komut sonucu HOME pathte oluşturmanz gerekiyor.

npm config list

Dosya içeriği de aşağıda ki tanımı ekleyiniz.

registry=https://npm.pkg.github.com/@your_username
registry=https://registry.npmjs.org
registry=https://registry.npmjs.org/

.npmrc dosyasını oluşturduktan sonra aşağıda ki komut CMD çalıştırın. Password yerine bir önceki adımda oluşturduğumuz token bilgisini girmeniz gerekmektedir. Bu işlemleri yaptığınızda .npmrc dosyasının değiştiğini göreceksiniz.

npm login —registry=https://npm.pkg.github.com —scope=your_username

.npmrc dosyası aşağıda ki şekilde olacaktır.

registry=https://registry.npmjs.org/
@your_username:registry=https://npm.pkg.github.com/
//npm.pkg.github.com/:_authToken=xxx

Ayrıca npm paketlerini kullanmaya devam edebilmek için aşağıda ki bloğuda .npmrc ekleyebilirsiniz

registry=https://registry.npmjs.org/

Login olunduktan sonra projenizi publish etmeiz gerekmektedir.

npm publish

Oluşturulan paketleri projeye eklenmesi

Oluşturulan paketleri kullanacak projenize aşağıda ki npm komutu ile ekleyebilirsiniz.

npm install @your_username/your_project_name@version