Windows Service Kolay Debug

Projenin “Properties -> Application” sekmesinden “Output Type”‘ı Console Application olarak değiştirin.

ServiceDebug

“Program.cs” aşağıda ki şekilde güncelleyin.

static void Main()
{
  ServiceBase[] servicesToRun;
  servicesToRun = new ServiceBase[] 
  {
    new WindowsService()
  };

  if (Environment.UserInteractive)
  {
    RunInteractive(servicesToRun);
  }
  else
  {
    ServiceBase.Run(servicesToRun);
  }
}
private static void RunInteractive(ServiceBase[] servicesToRun)
{
  Console.WriteLine("Services running in interactive mode.");
  Console.WriteLine();

  MethodInfo onStartMethod = typeof(ServiceBase).GetMethod("OnStart",
    BindingFlags.Instance | BindingFlags.NonPublic);
  foreach (ServiceBase service in servicesToRun)
  {
    Console.Write("Starting {0}...", service.ServiceName);
    onStartMethod.Invoke(service, new object[] { new string[] { } });
    Console.Write("Started");
  }

  Console.WriteLine();
  Console.WriteLine();
  Console.WriteLine(
    "Press any key to stop the services and end the process...");
  Console.ReadKey();
  Console.WriteLine();

  MethodInfo onStopMethod = typeof(ServiceBase).GetMethod("OnStop",
    BindingFlags.Instance | BindingFlags.NonPublic);
  foreach (ServiceBase service in servicesToRun)
  {
    Console.Write("Stopping {0}...", service.ServiceName);
    onStopMethod.Invoke(service, null);
    Console.WriteLine("Stopped");
  }

  Console.WriteLine("All services stopped.");
  // Keep the console alive for a second to allow the user to see the message.
  Thread.Sleep(1000);
}

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir